Úroveň

starter

Investícia
do 19 999 EUR

Úroveň

silver

členstvo              Future Capital Club

Investícia
od 20 000 EUR

Úroveň

gold

členstvo              Future Capital Club

Investícia
od 50 000 EUR

Úroveň

platinum

členstvo              Future Capital Club

Investícia
od 100 000 EUR

Úroveň

diamond

členstvo              Future Capital Club

Investícia
od 250 000 EUR

Projekcia Vášho zhodnotenia:

Váš aktuálny vklad:
Z toho fixné zhodnotenie:
Z toho variabilné zhodnotenie:

Odporúčané navýšenie:

Zhodnotenie súčasnej investície:

fixné zhodnotenie:netto%variabilné zhodnotenie:netto%
Po 6 mes
Po 12 mes