Obchodné podmienky

Registruj sa Vstupný poplatok je 99,- EUR, ktorý sa odpočíta od prvej vloženej investície. V prípade, že máte referenčný kód získavate zľavu a vstupný poplatok je tak 0,- EUR. Referenčný kód je možné zadať aj dodatočne. Samotná registrácia je zdarma a nezakladá žiaden záväzok u nás investovať.